Sign in

Multidisciplinary Artist, Writer I Writing Portfolio I Turkish & English. www.ranakelleci.com

Sanat İnisiyatifleri Söyleşileri serisi, Sanat Dünyamız 175. sayıdan 181. sayıya dek bir sene boyunca yedi inisiyatifi konuk etti: İzmir’den Hayy Açık Alan ve Monitor, Çanakkale’den Sub ve CABİNİN (Çanakkale Bienali İnisiyatifi), belli bir merkezi olmayan Orta Format, TAPA (Transformative Art Project for Activists) ve İzole Project. Bu seride bağımsız oluşumlar ekseninde sanat alanındaki sorunları tanımlamak, oluşumların bunlarla baş etme yöntemlerini dinlemek ve bu aktarımların kaydını tutmak niyetiyle yola çıktık. İzole Project ile yaptığımız yedinci ve son söyleşide tüm seriyi kısaca özetleyen bir metin de bulunuyor. Tüm söyleşilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1BeDmQ5kHDfke4mqs8DXihP0lgMbsgtN4?usp=sharing


Kale Grubu‘nun hayata geçirdiği Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, pandemi ile birlikte daha da görünür hale gelen atık üretimimizi sorunsallaştıran “Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç”adlı çevrimiçi sergi ve yayın projesini www.kaletasarimsanatmerkezi.org adresinde süresiz olarak erişime açtı. …


Translation of two resources from English to Turkish under the anthology project Çeviri [Translation] accompanying Deniz Gül’s exhibition Scratch and Surface running through 13 April – 12 June 2021 at SALT Galata. Resources translated as part of the anthology project are accessible in both video and text format via ceviri-translation.tumblr.com.


Available in Pera Museum bookshop in İstanbul, Milano Kunstverein and select bookstores.

______

What is the gaze of philosophy? How do we see through it?

there is life between us (+transparency) is a weave of essays in dialogue with theoretical approaches to the scientific, ecological, and artistic implications of transparency…


3 Aralık 2020 tarihinde unlimitedrag.com’da yayınlanmıştır.

Protocinema’nın A Few in Many Places sergisinin duyuru metninden anladımki, sergi bir mekan deneyimi ile bitmeyecek, şehirler arası boşlukları ve çeviride kaybolanları doldurmayı benim sırtıma yükleyecekti. Buna bir itirazım yok çünkü zaten, her ne kadar sergileri zaman ve mekâna mıhlanmış olgular olarak düşünmeye alışık…


Co-authored by Matt Hanson & Rana Kelleci, published at ArtDog Istanbul’s Editors Pick English Edition.

“There are always millions of tons of dust in the air, just as there are millions of cubes of air in the earth and more living flesh in the soil (worms, beetles, underground creatures) than…


The following is an experimental approach on writing about artistic processes. Written and designed by me, on the occasion of my graduation exhibition from the Visual Arts&Visual Communication Design MA program, Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is designed in the format of a folded hand-size pamphlet to accompany the exhibition. Printed on both sides, the unfolded size is around 60 x 30 cm. Please zoom in to read and navigate within.

_______

“This is a piling of thoughts, questions, influences and processes that eventually lead to a body of works exhibited under the title “Making Their Way From Our Insides to Out” between 24 February — 2 March 2020 at Sabancı University FASS Art Gallery, as result of the Visual Arts & Visual Communication Design MA program.”


Academic Essay, Sabancı University, İstanbul, 2019.

Keywords: Osman Hamdi Bey, painting, male gaze, modernity, women

Introduction

Ottoman painter and bureaucrat Osman Hamdi Bey (1842–1910) remains to be an interesting inquiry for history and art history scholars. …

Rana Kelleci

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store