Sign in

Multidisciplinary Artist, Writer I Writing Portfolio I Turkish & English. www.ranakelleci.com

Sanat İnisiyatifleri Söyleşileri serisi, Sanat Dünyamız 175. sayıdan 181. sayıya dek bir sene boyunca yedi inisiyatifi konuk etti: İzmir’den Hayy Açık Alan ve Monitor, Çanakkale’den Sub ve CABİNİN (Çanakkale Bienali İnisiyatifi), belli bir merkezi olmayan Orta Format, TAPA (Transformative Art Project for Activists) ve İzole Project. Bu seride bağımsız oluşumlar ekseninde sanat alanındaki sorunları tanımlamak, oluşumların bunlarla baş etme yöntemlerini dinlemek ve bu aktarımların kaydını tutmak niyetiyle yola çıktık. İzole Project ile yaptığımız yedinci ve son söyleşide tüm seriyi kısaca özetleyen bir metin de bulunuyor. Tüm söyleşilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1BeDmQ5kHDfke4mqs8DXihP0lgMbsgtN4?usp=sharing


Kale Grubu‘nun hayata geçirdiği Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, pandemi ile birlikte daha da görünür hale gelen atık üretimimizi sorunsallaştıran “Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç”adlı çevrimiçi sergi ve yayın projesini www.kaletasarimsanatmerkezi.org adresinde süresiz olarak erişime açtı. Altı sanatçının altı yapıtının dahil olduğu projede sanatçıların atölyelerinden videolar ve yazılı röportajlar da yer alıyor.

Seçki ve proje yönetimi: Yonca Keremoğlu & Rana Kelleci

Görsel kimlik: Leyla Kefeli

Sanatçılar: Abdulvahap Uzunbay, Ali Kanal, Aslı Smith, Berna Dolmacı, Uluç Ali Kılıç ve Pınar Akkurt

Sergi Metni

İçinde bulunduğumuz jeolojik dönem bilim insanları tarafından Antroposen olarak adlandırılıyor. Bu adlandırma, türümüzün faaliyetlerinin yeryüzündeki etkisini bu…


Translation of two resources from English to Turkish under the anthology project Çeviri [Translation] accompanying Deniz Gül’s exhibition Scratch and Surface running through 13 April – 12 June 2021 at SALT Galata. Resources translated as part of the anthology project are accessible in both video and text format via ceviri-translation.tumblr.com.

More on the project and translated resources below.

____

“Initiated during a series of workshops carried out by the artist and a group of participants as part of SALT’s Study Groups in October 2020, the anthology project Çeviri [Translation] will continue alongside the exhibition. Developing in three stages, the project…


Available in Pera Museum bookshop in İstanbul, Milano Kunstverein and select bookstores.

______

What is the gaze of philosophy? How do we see through it?

there is life between us (+transparency) is a weave of essays in dialogue with theoretical approaches to the scientific, ecological, and artistic implications of transparency as an overarching concept by which to think critically about the world today.

In 40 fragments, spanning from the Feldenkrais method to Bergsonian thought and many others, Deniz Gül explores the concept of transparency by deconstructing the Eurocentric male dominant gaze.

A concise and poetic meditation on materiality and consciousness.


3 Aralık 2020 tarihinde unlimitedrag.com’da yayınlanmıştır.

Protocinema’nın A Few in Many Places sergisinin duyuru metninden anladımki, sergi bir mekan deneyimi ile bitmeyecek, şehirler arası boşlukları ve çeviride kaybolanları doldurmayı benim sırtıma yükleyecekti. Buna bir itirazım yok çünkü zaten, her ne kadar sergileri zaman ve mekâna mıhlanmış olgular olarak düşünmeye alışık olsak da sanırım yıllardır sanatla en çok bu zaman ve zihinsel emek gerektiren yöntemle buluşuyorum. Bir arkadaşın, hocanın, eşin dostun şuna ‘bir bak bu senin ilgini çeker’ diyerek gönderdiği sanat tarihinden, yakın geçmişten bazen güncel zamandan fakat dünyanın bir ucundaki bir sergiyi, bir yapıtı, bir sanatçıyı hep böyle parçaları bir…


Co-authored by Matt Hanson & Rana Kelleci, published at ArtDog Istanbul’s Editors Pick English Edition.

“There are always millions of tons of dust in the air, just as there are millions of cubes of air in the earth and more living flesh in the soil (worms, beetles, underground creatures) than there is grazing and existing on it.” Michael Ondaatje, The English Patient

How can an urbanite make sense of a sandstorm? While the closest we get to a sandstorm in İstanbul’s city center is the dust of ever-growing construction sites, the common phenomenon of Middle Eastern sandstorms at best evokes…


The following is an experimental approach on writing about artistic processes. Written and designed by me, on the occasion of my graduation exhibition from the Visual Arts&Visual Communication Design MA program, Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is designed in the format of a folded hand-size pamphlet to accompany the exhibition. Printed on both sides, the unfolded size is around 60 x 30 cm. Please zoom in to read and navigate within.

_______

“This is a piling of thoughts, questions, influences and processes that eventually lead to a body of works exhibited under the title “Making Their Way From Our Insides to Out” between 24 February — 2 March 2020 at Sabancı University FASS Art Gallery, as result of the Visual Arts & Visual Communication Design MA program.”


Academic Essay, Sabancı University, İstanbul, 2019.

Keywords: Osman Hamdi Bey, painting, male gaze, modernity, women

Introduction

Ottoman painter and bureaucrat Osman Hamdi Bey (1842–1910) remains to be an interesting inquiry for history and art history scholars. As a multifaceted Ottoman intellectual he provides rich material to understand the identity question that is present in late Ottoman Empire, a transformative time period marked by sanctions of modernity.

In the first half of this text, I will briefly cite the life of Osman Hamdi Bey reviewing the existing literature as well as noting the problematic issues in interpreting the artist’s paintings that…

Rana Kelleci

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store